Carolina Nyman

Carolinas övergripande uppgifter är att bistå vid bearbetningar och uppdateringar av affärstransaktioner och information, hantering av leverantörsreskontra och kundreskontra, uppgiftsrapporter, kvitton och andra finansiella frågor.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2021 -
  • Företagsekonomiska institutet
    2020-2021
  • Fors Golf AB
    2014-2020