Camilla Hamrén

Camilla arbetar med administrativa frågor på kontoret i Stockholm.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2017 -
  • ServeOffice
    2013-2017
  • Teleperformance (Klarna)
    2012-2013