Björn Johansson
Senior Partner, Incitamentsprogram
Stockholm

Med sin långa erfarenhet har Björn betydande kunskap om rådgivning inom incitamentsprogram, mobility, svensk och internationell individbeskattning. Björn arbetar med bolag inom alla branscher både stora och små bolag, riskkapitalbolag, ägarledda bolag, kommuner och landsting m.m. Björn är också aktiv inom GEO (Global Equity Organization), den globala branschorganisationen för Incitamentsprogram.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2019-
  • KPMG
    2000-2019
  • Jur. Kand, Uppsala universitet
    2000