Berit Lindh
Fokusområden
  • Kontor
  • Marknad/seminarier
  • Rekrytering
  • IT

Berit är ansvarig för administrationen.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2003 -
  • KPMG
    1989-2003