Berit Lindh

Berit är ansvarig för administrationen.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2003 -
  • KPMG
    1989-2003