Beatrice Carlsten

Beatrice bistår såväl svenska som internationella företag inom flera branscher med rådgivning i moms-, tull- och punktskatterelaterade frågor.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2017 -
  • Skatteverket
    2016-2017
  • Juristexamen, Uppsala universitet
    2016