Axel Wahlund

Axel hjälper kunder från ett stort antal branscher med processer, omstruktureringar och annan rådgivning på inkomstskatteområdet. Han arbetar särskilt med beskattning av finansiella instrument och har skrivit artiklar i såväl svenska som internationella skattetidskrifter.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2017 -
  • Juristexamen, Lunds universitet
    2017