Axel Sundqvist

Axel arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på M&A transaktioner, inkomstskatt och internationell beskattning.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2019-
  • Deloitte
    2018-2019
  • Juristexamen, Uppsala universitet
    2019