Anna Liljedahl

Annas övergripande uppgifter är att bistå vid bearbetningar och uppdateringar av affärstransaktioner och information, hantering av leverantörsreskontra och kundreskontra, uppgiftsrapporter, kvitton och andra finansiella frågor.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2022 -
  • Arvid Nordquist HAB
    2018-2022
  • Företagsekonomi, Uppsala universitet
    2015-2018