Andreas Leander

Andreas arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på skatteprocess.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2019 -
 • Justitiekanslern
  2017-2019
 • Domarutbildningen
  2010-2016
  (kammarrättsassessor)
 • Setterwalls
  2009
 • Juristexamen, Lunds Universitet
  2009