Anders Stiegler

Anders arbetar med legala frågor för ägarledda bolag (fåmansföretag), med ett särskilt fokus på ägarfrågor. Anders bistår med rådgivning kring ekonomisk familjerätt med särskild inriktning på fåmansföretagare. Anders bistår även med legal rådgivning i samband med ägarförändringar, generationsskiften, köp eller försäljning av bolag/inkråm/fastighet, incitamentsprogram, stiftelsebildning.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2021-
 • BDO
  2019-2021
 • PwC
  2010-2019
 • Handelsbanken
  2004-2010
 • Familjens Jurist
  2000-2004
 • Skatteverket
  1999-2000
 • Jur. Kand, Stockholms universitet
  1999