Amanda Tjernström

Amanda arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på inkomstskattefrågor för ägarledda företag/tillväxtföretag och bistår bl.a. med rådgivning kring de s.k. 3:12 - reglerna, omstruktureringar, generationsskiften och köp och försäljning av företag. Amanda upprättar även olika civilrättsliga dokument som t.ex. avtal för interna och externa överlåtelser av aktier och fastigheter, aktieägaravtal och gåvobrev m.m. samt driver skatteprocesser inför Skatteverket och i Domstol.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2017 -
  • Juristexamen, Stockholms universitet
    2017