Icke diskriminering av utlandsägda fasta driftställen – svensk rättsutveckling

Artikel i Svensk Skattetidning (s.533 2013) av Niklas Bång 1. Inledning Det senaste decenniet har vi sett en accelererande utveckling av EU-ländernas anpassning till Gemenskapsrätten, inte minst inom det skatterättsliga området. Exempelvis Sverige har inom skatterätten tvingats till anpassningar till principen om rätt till fri etablering i en omfattning som antagligen få skattejurister ens kunnat … Läs mer