Justeringar i förslag till nya 3:12-regler

Regeringen presenterade i en lagrådsremiss den 31 maj vissa förändringar i det förslag till justerade 3:12-regler som presenterades i vårens budgetproposition. Bland annat justeras taket för löneuttagskravet till 40 basbelopp. Dessutom krävs det enligt det nya förslaget färre kapitalandelar för … Läs mer

Förändringar i 3:12-reglerna

Regeringen skärper löneunderlagsregeln för ägare till stora konsultföretag samtidigt som det införs lättnader för ägare till små företag. 3:12-reglerna har genom utformningen av löneunderlagsregeln medfört att aktiva delägare i stora fåmansföretag med många anställda har kunnat tillgodoräkna sig mycket stora … Läs mer