Frukostseminarium – Skatteeffektiva incitamentsprogram 28 februari i Malmö

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om skattefrågor kring incitamentsprogram hos Skeppsbron Skatt. Funderar ni på att sätta upp ett incitamentsprogram för era anställda och nyckelpersoner? Eller har ni ett incitamentsprogram men undrar över hur det kan effektiviseras?Beskattningskonsekvenserna varierar beroende på utformningen av programmet, och det finns många olika typer av instrument och modeller att välja bland. … Läs mer

Frukostseminarium i Stockholm och Malmö om avräkning av utländsk skatt

Skeppsbron Skatt bjuder in till ett frukostseminarium kring avräkning av utländsk skatt. Fokus ligger på avräkningsfrågor som är viktiga inför kommande bokslut, men vi tar också upp en del långsiktiga planeringsmöjligheter. Bokslutsfrågor som berörs: Spärrbeloppsberäkningen: – Definition av utländsk nettoinkomst (inkomster samt kostnadsallokering) – Sammanlagd inkomst och koncernbidragsplanering – Övriga aspekter, t.ex. hantering av periodiseringsfond … Läs mer

Välkommen till ett fördjupat seminarium om ränteavdrag den 14 november 2017

Skeppsbron Skatt bjuder in till en förmiddag med särskilt fokus på de föreslagna ränteavdragsreglernas betydelse för fastighetsbranschen, internationella koncerner och pågående ränteavdragsprocesser. Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm Anmälan: SEMINARIET ÄR FULLBOKAT! Agenda: 8.45-9.15  Frukost och registrering 9.15-10.15  Gemensam inledande överblick av det föreslagna regelpaketet – Innehållet i Finansdepartementets promemoria om nya skatteregler för företagssektorn … Läs mer

Skeppsbron Skatt i Malmö inbjuder till frukostseminarium – nya skatteregler för företagssektorn

Nya bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar ska införas senast den 31 december 2018 enligt ett EU-direktiv. Regelverket kommer att beröra alla företag med ränteutgifter. Nyligen kom Regeringen med ett förslag till svensk implementering av reglerna vilka föreslås träda ikraft redan 1 juli 2018. Regeringen föreslår ett omfattande paket, som inte bara gäller ränteavdragsbegränsningar utan också begränsad avdragsrätt för … Läs mer

Frukostseminarium i Stockholm och Malmö – Koncerninterna avtal och internprissättning

Svensk praxis på internprissättningsområdet visar på en trend av att koncerninterna avtal får ökad betydelse vid bedömningen om vad som hade accepterats av oberoende part. Med anledning av detta bjuder skeppsbron skatt in till frukostseminarium där vi kommer redogöra för rättsläget och de fallgropar man bör undvika. Utöver föredrag kommer det bjudas på frukost. När: 26 … Läs mer