Besked från Storbritannien angående Skandiadomen

HM Revenue & Cutoms har publicerat hur de ser på tolkningen av den sk. Skandiadomen som rör hur ”tillhandahållanden” mellan en juridisk persons etableringar i olika länder ska beskattas momsmässigt när det finns sk. momsgrupper.

Sammanfattningsvis innebär ställningstagandet att man anser att moms ska redovisas i England gentemot etableringar där dessa ingår i momsgrupper i andra länder som har momsgruppsregler som motsvarar de svenska. I första hand är det det faktum att endast etableringar i Sverige som kan ingå i en svensk momsgrupp enligt svenska regler som är relevant.

Vi skulle inte bli förvånade om detta ställningstagande kan få efterföljare i andra länder. Konskvenserna kan bli betydande för bla. den finansiella sektorn.