Avdrag för representationskostnader

Från och med den 1 januari 2017 har reglerna kring avdragsrätt avseende representationskostnader ändrats. Ändringarna innebär att kostnader för representationsluncher- och middagar inte längre är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Enklare förfriskningar, så som exempelvis icke-alkoholhaltiga drycker, tilltugg, frukt och kakor, är dock fortsatt avdragsgilla med ett maximalt belopp om 60 kronor.

Regeringen motiverar den inskränkta avdragsrätten med att detta ska förenkla för företagen och bättre korrespondera med avdragsrätten för mervärdesskatt vid representationskostnader.

Med anledning av den nya inskränkta avdragsrätten bör företag se över sina rutiner för avdrag på representationskostnader. För ytterligare frågor är Ni välkomna att kontakta er rådgivare vid Skeppsbron Skatt.