Frukostseminarium i Stockholm och Malmö gällande allmänna fastighetstaxeringen 2019

Under 2019 genomför Skatteverket en ny allmän fastighetstaxering (AFT). Vid AFT 2019 taxeras hyreshus, industri och elproduktionsenheter. Arbetet påbörjas redan under hösten 2018, med ordinarie inlämning av fastighetsdeklarationer den 1 november. Deklarationsblanketter skickas ut från Skatteverket i början av oktober. Anstånd med inlämning brukar generellt sett medges av Skatteverket med inlämningsplan t.o.m. slutet av februari 2019.m

Taxeringsvärdet för hyreshus gäller normalt sett under tre år och för industri och elproduktionsenheter under sex år. Den allmänna prisutvecklingen på fastigheter indikerar generella höjningar av taxeringsvärdet på hyreshus och industri. Ökade taxeringsvärden och därmed höjd fastighetsskatt kan påverka lönsamheten negativt. Det finns möjligheter att begränsa ökningen av taxeringsvärdet och därmed bibehålla en god lönsamhet.

Vid seminariet kommer vi att presentera de vanligaste fallgroparna och en rad möjligheter vid arbete med fastighetsdeklarationerna. Korrekt hanterat utgör ett rättvisande taxeringsvärde en möjlighet till ökad lönsamhet.


Tid och plats:

Stockholm: 3 maj mellan kl. 9.00 – 10.00 hos Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 20. Frukost serveras från kl. 8.45.

Malmö: 4 maj mellan kl. 9.00 – 10.00 hos Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 5. Frukost serveras från kl 8.45.

Har du frågor angående seminariet kontakta:
Henrik Kaarme mobil: 073-640 91 63 mail: henrik.kaarme@skeppsbronskatt.se
Debora Eriksson mobil: 073-640 91 66 mail: debora.eriksson@skeppsbronskatt.se
Richard Hedin Thyr mobil: 073-640 91 61 mail: richard.hedin.thyr@skeppsbronskatt.se
Mikael Löwhagen mobil: 073-640 91 45 mail: mikael.lowhagen@skeppsbronskatt.se

Seminariet är kostnadsfritt, anmäl dig senast 27 april genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär.
Observera att antalet platser är begränsat!

Anmälan seminarium 3 maj 2018 i Stockholm, 4 maj 2018 i Malmö - Allmänna fastighetstaxeringen 2019