Skeppsbron Skatts momsgrupp bjuder in till seminarium för fastighetsmomsgruppen i Malmö.

Anmäl dig genom att fylla i nedanstående formulär.