Skeppsbron Skatts momsgrupp inbjuder till höstens seminarium för Fastighetsmomsgruppen.

Anmäl dig genom att fylla i nedanstående formulär!