Motverka ökad fastighetsskatt från 2025

Arbetet med den allmän fastighetstaxering 2025 är i startgroparna. Fastighetsdeklarationer skickas ut i september med ordinarie inlämning den 1 november. Skatteverket beslutar om nya taxeringsvärden under 2025.  De fastighetstyper som omfattas är bl.a. hyreshus (bostäder och lokaler), specialbyggnader, industri och elproduktionsenheter.  

Prisutvecklingen under 2021-2023 indikerar att taxeringsvärdena kommer att öka 2025. Det innebär att fastighetsskatten ökar vilket i sin tur påverkar driftnettot negativt. Om fastighetsskatten inte kan övervältras på hyresgästen blir det en direkt kostnad för fastighetsägaren.

Skeppsbron Skatt har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med skattefrågor mot fastighetsbranschen. Genom vår rådgivning kan;

  • onödiga taxeringsvärdeökningar undvikas, och
  • möjligheter för att sänka fastighetsskatten framåtriktat och retroaktivt identifieras

 

Vi har en arbetsmetod som är effektiv och reducerar den tid som behöver läggas ner. Genom vår rådgivning reduceras risken för tvist med Skatteverket och processer i domstol.

Kontakta någon av oss så presenterar vi gärna hur vi kan assistera er på bästa sätt.