Nytt Öresundsavtal – viktiga ändringar för pendlare från 2025

Regeringen har meddelat att Sverige och Danmark nu är överens om ett nytt Öresundsavtal – ett tilläggsavtal till det nordiska skatteavtalet, som främst ger anställningslandet rätt att beskatta även hemarbetsdagar. Avtalet är ännu inte publicerat men de viktigaste delarna har nu offentliggjorts.

Den första större ändringen är att tremånaders-kravet ändras till ett tolvmånaders-krav.

I dag måste individen arbeta minst 50 % fysiskt i arbetslandet per tremånaders-period för att hela inkomsten ska beskattas i arbetslandet. Utifrån det nya avtalet kommer denna beräkning i stället att ske per tolvmånaders-period, vilket kommer att underlätta arbetssituationen betydligt för pendlarna.
Individen får därför större möjlighet att arbeta ifrån hemlandet under mer sammanhängande perioder.

Den andra större ändringen är att Öresundsavtalet nu även kommer att gälla för offentligt anställda.

I dag gäller 50%-kravet endast för privat anställda. Offentligt anställda som arbetar hemifrån beskattas i hemlandet för dessa arbetsdagar. Enligt det nya Öresundsavtalet kommer även offentligt anställda att kunna arbeta hemifrån, utan att beskattas i hemlandet.

Det är inte osannolikt att det även kommer att finnas andra justeringar i det nya avtalet, men detta är oklart intill dess att avtalet publicerats. Avsikten är att det nya avtalet ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det nya avtalet är efterlängtat och kommer att förenkla för pendlarna i deras dagliga arbete. 

Är du i behov av rådgivning, eller vill veta mer om regelverken för Öresundspendlare? Tveka då inte att höra av dig till oss.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services