Skeppsbron Skatt välkomnar en ny partner!

Så här i början på året har vi den stora glädjen att informera om att vi har ett nytillskott i partnergruppen på Skeppsbron Skatt.

Från den 1 januari inträder Joakim Österdahl i partnergruppen hos Skeppsbron Skatt.

Joakim startade sin karriär på Skeppsbron Skatt 2020 och har sedan dess haft ett särskilt fokus på frågor kopplade till M&A och private equity. Joakim leder och koordinerar transaktionsrelaterade projekt innefattande skattemässig due diligence och vendor assistance-tjänster, strukturering, modellering, incitamentsstrukturer samt refinansieringar och andra typer av omstruktureringar.

 

– Vi är mycket glada över Joakims inträde i partnergruppen. Joakim bidrar tydligt till Skeppsbron Skatts framgångar och fortsatta utveckling, säger Therése Østergaard, Managing Partner på Skeppsbron Skatt.

 

För mer information, kontakta:
Therése Østergaard , Managing Partner, Skeppsbron Skatt, tel +46 73 640 91 51
[email protected]