Alternativ ITP – vilken premiemodell är bäst?

Många arbetsgivare använder fortfarande så kallad frilagd premie för alternativ ITP. Fler och fler inser att modellen inte längre fungerar särskilt bra, men vad finns det då för alternativ?

Vi kommer här beskriva några olika premiemodeller inom alternativ ITP med målet att göra det enklare för er som arbetsgivare att välja rätt. Vi vill även belysa hur en hög inflation och premierabatter påverkar frilagd premie och varför tajmingen för ett byte av premiemodell kan vara den bästa på länge!

Alternativ ITP

Alternativ ITP är en möjlighet för tjänstemän tillhörande ITP 2 (med löner över tio inkomstbasbelopp, så kallade ”tiotaggare”) att avstå från fortsatt intjänande av ITP-förmåner över 7,5 inkomstbasbelopp. I stället väljs en individuell pensionsförsäkring som den anställde själv utformar utifrån arbetsgivarens pensionspolicy. Valet av premiemodell och storlek på premie regleras inte i kollektivavtalet, det enda som krävs är att båda parter är överens (och dokumenterar det).

Frilagd premie

Den åtminstone förr vanligaste premiemodellen är så kallad frilagd premie. Det innebär att Alecta räknar ut vad premien hade varit om tiotaggaren behållit ITP 2, varpå arbetsgivaren betalar samma belopp till en individuell försäkring. På så vis blir premiemodellen kostnadsneutral för arbetsgivaren vilket ofta varit en förutsättning historiskt. Väljer ni frilagd premie kommer ni som arbetsgivare inte kunna prognostisera pensionskostnaden, dessutom förblir pensionsutfallet okänt för den anställde. Det blir lite av det sämsta av två världar. Alecta kan även rabattera premien, vilket sänker pensionskostnaden för arbetsgivaren och därmed den frilagda premien. Den anställde får med andra ord an avsevärt lägre premieinbetalning och därmed lägre pension. Hade tiotaggaren behållit sin förmånsbestämda plan hade rabatten inte påverkat pensionen.

Varför just nu?

Mot bakgrund av den senaste tidens höga inflation räknade Alecta vid årsskiftet upp den förmånsbestämda pensionen med 10,84 %, vilket sänker arbetsgivarnas premier, många gånger med ett betydande belopp. Dessutom har Alecta valt att höja premierabatten från 30 % 2022 till 40 % 2023, vilket i kombination med uppräkningen av pensioner och ett högre inkomstbasbelopp innebär att många tiotaggare får betydligt lägre pensionsinbetalningar i år jämfört med tidigare år. Har ni som arbetsgivare tröttnat på oförutsägbarheten i frilagd premie kan det med andra ord vara ett utmärkt tillfälle att byta premiemodell i år när premien är så pass låg. Kom dock ihåg att en arbetsgivare inte själv kan förändra befintliga avtal utan det måste förhandlas individuellt.

Rak premie

En enkel premiemodell är att arbetsgivaren sätter av viss procent av den lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, exempelvis 30 % (+ DTP/Flexpension) för att efterlikna den premiebestämda pensionsplanen ITP 1. Modellen är enkel att utforma och som arbetsgivare vet ni på förhand vad pensionen kommer att kosta.

Premietrappa

Ett annat, vanligare alternativ är att utforma en premietrappa som med en schablon någorlunda försöker efterlikna ITP2. Modellen innebär att en äldre tiotaggare får större inbetalningar än en yngre med samma lön. Premietrappan ger en ökad kostnadskontroll och kan upplevas som mer rättvis än samma premie för alla. Med en premietrappa kan dessutom premien viktas upp för en särskild åldersgrupp där det är svårt att få tag på rätt kompetens.

Vilken är bäst?

Vad är då den bästa premiemodellen för alternativ ITP? Argumentet för att använda frilagd premie är att det är kostnadsneutralt för arbetsgivaren, dock kan det uppstå en diskussion och kanske till och med en svekdebatt varje gång Alecta rabatterar premien. Just nu är modellen med frilagd premie mycket ofördelaktig för många tiotaggare, men billig för arbetsgivaren.

Givet de senaste årens utveckling av den frilagda premien rekommenderar vi er att välja en annan premiemodell än frilagd premie, till exempel en premietrappa, vilket kan vara lättare att sälja in till befintliga anställda än en rak premie. Väljer ni att erbjuda era anställda, eller bara nyanställda, en rak premie kan i stället ITP1 vara ett bra alternativ.

Har ni frågor kring val av premiemodell, och hur ni kan gå till väga för att byta är ni välkomna att kontakta oss pensionsspecialister på Skeppsbron Skatt.