The Economic Employer Survey 2022

Vår globala samarbetspartner Taxand har i dagarna publicerat ”The Economic Survey”,  en undersökning gällande ekonomiska arbetsgivare 2022, publiceringen är en uppdatering av tidigare undersökningen från början av 2021.
Den uppdaterade sammanställningen är gjord på initiativ av  
Pernilla van der Capellen, Skeppsbron Skatt AB och Christian Hick, Flick Gocke Schaumburg som också skrivit inledningen till enkäten.

Även om vi till stor del har gått vidare från turbulensen av Covid-19 framfart står företag runt om i världen nu inför andra utmaningar som drivs av en myriad av faktorer. Trots skakande omvärldshändelser som konflikten i Ukraina, energikriser, arbetskraftsbrist, stigande inflation, störningar i leveranskedjan eller geopolitisk oro, har utrymmet för fel i företagens balansräkningar aldrig varit mindre. Den administrativa bördan och komplexiteten i skatterapporteringen kommer fortsatt ses som ett gissel för företag, särskilt de som är verksamma i flera marknadsjurisdiktioner.  

Det ekonomiska arbetsgivarbegreppet

En av de mest arbetskrävande rapporteringarna är förmodligen begreppet ”ekonomisk arbetsgivare”, detta på grund av omfattningen på detaljer kring icke-konformativa uppgifter om anställda och de nyanserade tolkningarna över de olika gränser där de gäller.

I Sverige infördes det ekonomiska arbetsgivarbegreppet under 2021, men har tillämpats i flertalet länder under många år. För företag med mobil personal som vill kunna tillämpa proaktiva insatser så är det helt avgörande att känna till vilka länder som tillämpar konceptet, eftersom detta styr beskattning och rapporteringsskyldigheter.

”The Economic Survey” behandlar bland annat hur konceptet hanteras i respektive jurisdiktion, samt vilka lokala nyanser som antagits. Resultatet kommer att spela en värdefull roll för företagsenheter och individer gällande hur de hanterar skattefrågor för anställda som tillbringar tid i områden utanför sin hemvist. 

För att ta del av hela innehållet i undersökningen, klicka på länken nedan.

Economic employer survey 2022 – Taxand

Pdf:

 


Här kan du ta del av våra tidigare artiklar:

2020.06.23 – Sverige inför det ekonomiska arbetsgivarbegreppet

2020.11.05 – Sverige inför ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. 2

 

Om ni vill diskutera hur de nya riktlinjerna kan komma att påverka er är ni välkomna att kontakta oss.

Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services