Vad behöver man tänka på när man ställer ut ett incitamentsprogram? - Del 5, sammanfattning
 

På Skeppsbron Skatt ser vi ett ökat intresse från bolag som vill belöna, motivera och behålla sina anställda genom att erbjuda deltagande i olika typer av incitamentsprogram.

Incitamentsprogram är ett komplement för företag som önskar belöna sina anställda utöver den kontanta lönen, förmåner och eventuella bonusar. De anställda får möjlighet att genom deltagande förvärva exempelvis aktier, olika former av optioner eller kontantbaserad ersättning. 

Ersättningen som betalas ut är vanligtvis kopplat till fortsatt anställning inom bolaget under en viss intjänandeperiod och kan även vara knuten till olika prestationskrav som ska vara uppfyllda för att individen ska ha rätt till kompensation genom programmet. Vidare kan det vara nödvändigt att individen ska göra en egen investering för att få delta i programmet.

Exempel på några av de olika typer av instrument som kan ställas ut genom ett incitamentsprogram är följande:

  • Aktier
  • Teckningsoptioner
  • Personaloptioner
  • Kvalificerade personaloptioner
  • Syntetiska optioner

Arbetet med ett incitamentsprogram är normalt en process som löper över flera år – från det att bolaget tar de första diskussionerna om att ställa ut ett program till dess att programmet väl löper ut och deltagarna tar emot ersättning som har intjänats genom programmet.

Men vilka åtgärder behöver göras för att ett bolag ska kunna sätta upp ett program? Och vad krävs för dig som önskar delta?

Vi på Skeppsbron Skatt har spelat in ett par filmer för att tydliggöra vilken typ av assistans som kan behövas i de olika faserna både för dig som är arbetsgivare och för dig som är arbetstagare.

I den första filmen berättade Björn Johannson vad som gäller vid design och utformning, se den här!

I film nr 2 beskriver Alina Lundberg vad man behöver tänka på vid implementeringsfasen, se den här!

I film nr 3 förklarar Daniel Elander incitamentprogramens löptid och de frågor som kan uppstå för företag och deltagare under tiden, se den här!

I film nr 4 guidar Klarabärta Näsholm dig genom incitamentsprogramens avslut och de frågor som kan uppstå i samband med att värde/ersättning från programmet ska distribueras/delas ut till deltagarna, se den här!

 

I vår femte och sista film knyter Fredrik Ekstedt tillsammans med incitamentsgruppen ihop säcken och blickar tillbaka på alla de olika delarna vid upprättandet av ett incitamentsprogram, från design till avslut.

Vi vill även passa på att önska alla
EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!

 

Har ni några frågor gällande incitamentsprogram och de olika delarna är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Björn Johansson
Senior Partner, Incitamentsprogram
Alina Lundberg
Föräldraledig, Incitamentsprogram