Ny skatteutredning tillsatt – är exitskatt på väg att införas?

Regeringen aviserade den 25 maj 2022, att den tillsatt en utredning med syfte att undersöka möjligheten att utöka beskattningsmöjligheten avseende personer som flyttar från Sverige med orealiserade kapitaltillgångar.

I enklare ordalag kan det beskrivas som att Regeringen vill utreda hur en s.k. ”exit-skatt” kan införas i Sverige. Det är dock inte första gången som frågan aktualiseras i Sverige. Efter att Skatteverket år 2017 presenterat en egenproducerad utredning med tillhörande lagförslag, kom dåvarande finansminister Magdalena Andersson, efter en relativt omfattande offentlig debatt, att fatta beslutet att ej gå vidare med förslaget. En exit-skatt innebär generellt att en individ beskattas för en orealiserad vinst vid utflyttningstillfället, utifrån marknadsvärdet vid samma tillfälle. Det återstår dock att se hur utredaren kommer utforma sina förslag.

I dagsläget har Sverige ett s.k. utsträckt skatteanspråk som träffar de kapitalvinster individer gör som flyttat ut från Sverige och blivit begränsat skattskyldiga. Skatteanspråket gäller som huvudregel i tio år från dess att personen flyttar ut. Däremot har tioårsregeln begränsats i många skatteavtal som Sverige är part i, vilket medför att den i vissa fall inte kan tillämpas alls. I andra fall kan den tillämpas under kortare tid än tio år.

Av kommittédirektivet följer att utredaren senast den 15 februari 2024 ska presentera sina slutsatser.

Vi på Skeppsbron Skatt har lång erfarenhet av internationell beskattning av både individer och företag. Tveka inte att höra av dig till oss om du eller ditt företag är i tankar om att flytta utomlands.

Skeppsbron Skatt är en del av det oberoende nätverket av skatterådgivare vid namn TaxAnd, med partnerfirmor över hela världen. Vi har därför möjlighet att bistå med rådgivning avseende flytt till de flesta länder i världen.

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services