Måste man ha ett aktieägaravtal?

Driver ni en verksamhet tillsammans? Är ni flera aktieägare i ett aktiebolag?

Då kan det vara bra att ha ett aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal kan liknas vid en hemförsäkring, så länge inget händer tänker man inte på det, men om olyckan är framme är man glad att man har ett.

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag. Den exakta utformningen skiljer sig åt beroende på ägarstrukturen och parternas önskemål i det enskilda fallet. Bland annat kan parterna avtala om vad som ska hända vid någon parts frånfälle, även villkor om olika konkurrensbegränsningar är vanligt förekommande i ett aktieägaravtal.

Ett aktieägaravtal behöver också stämmas av med bolagets bolagsordning.

Om du önskar hjälp med att upprätta ett aktieägaravtal är du välkommen att höra av dig till oss i SME-gruppen på Skeppsbron Skatt.