K10 – Löneunderlag och korttidsstöd

Det börjar närma sig vår och deklarationssäsong och vad är då roligare än att fundera på K10-blanketten?

Förmodligen kan du komma på många saker som du hellre ägnar din tid åt än att fundera på hur din K10-blankett ska fyllas i. Lyckligtvis funderar vi gärna åt dig och vi kan hjälpa dig med att upprätta K10-blanketten och även den övriga inkomstdeklarationen. Kontakta oss för ett inledande möte om du vill ha hjälp!  

Vi vill dock redan här dela med oss av något som är viktigt att tänka på och som kan vara särskilt aktuellt just i år med tanke på den pandemi som härjat de senaste åren.

Vid beräkning av det lågbeskattade (20 %) utrymmet i ett fåmansföretag, det s.k. gränsbeloppet, kan man utnyttja lönerna i företaget och beräkna lönebaserat utrymme. Beräkning av det lönebaserade utrymmet utgår från löneunderlaget i företaget vilket kort beskrivet utgörs av kontant ersättning som betalats ut under året före inkomståret. I årets deklaration som avser inkomståret 2021 ska alltså det lönebaserade utrymmet beräknas utifrån de löner som betalats ut under 2020.

Löneunderlaget ska dock minskas med eventuella statliga bidrag som företaget har erhållit, vilket exempelvis kan vara stöd vid korttidspermittering. Om företaget därför har erhållit korttidsstöd som avser perioder under år 2020 ska detta påverka löneunderlaget. Det är också viktigt att tänka på att statliga bidrag ska beaktas även om de betalats ut under ett annat kalenderår än det år som själva ersättningen/lönen gäller! Även om korttidsstödet alltså betalats ut först under 2021, ska det alltså beaktas om stödet avser perioder under 2020.

När det gäller just korttidsstödet är det viktigt att tänka på att stödet avser att subventionera hela lönekostnaden, dvs. även arbetsgivaravgifter. Eftersom en del av korttidsstödet avser arbetsgivaravgifter ska därför inte hela stödet minska löneunderlaget, utan bara den del som avser själva bruttolönen. Den totala lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter är normalt sett 131,42 % av en bruttolön och arbetsgivaravgifterna utgör då ca 24 % av den totala lönekostnaden. Detta innebär att ca 24 % av det korttidsstöd som företaget erhållit inte ska minska löneunderlaget.

Observera att det blir en annan beräkning om arbetsgivaravgifterna exempelvis är lägre och en noggrann beräkning måste göras i varje enskilt fall.

Välkommen att höra av dig om detta är aktuellt för dig eller om vi kan hjälpa dig med något annat!

/SME-gruppen, Skeppsbron Skatt