Hur beskattas en anställd digital nomad?

Digitala nomader – Del 2/4

I de flesta fall bör en svensk digital nomad vara obegränsat skattskyldig i Sverige, eftersom personen sannolikt kommer ha s.k. väsentlig anknytning till Sverige.  

Men vad innebär nu detta? Kommer personen bli beskattad både i Sverige och utomlands? 

Enligt den s.k. sexmånadersregeln och ettårsregeln kan en obegränsat skattskyldig person under vissa omständigheter undanta utländsk inkomst från svensk beskattning. Det krävs dock att personens vistelsetid i Sverige inte överstiger 72 dagar per år. Vistelsen utomlands måste också bland annat uppgå om minst sex månader, respektive ett år, samt vara föranledd av tjänsten. Det är med hjälp av ettårsregeln som personer bosatta i b.la. Förenade Arabemiraten, om vissa krav är uppfyllda, helt kan undgå skatt på sin lön. 

De flesta digitala nomader vill dock, av praktiska skäl, begränsa sin vistelsetid i varje land så att skattskyldighet (och därmed skyldighet att deklarera) inte uppkommer. Vissa länder beskattar även begränsat skattskyldiga individer, med krav på inlämnande av deklaration. Varje land har egna regler för när obegränsad skattskyldighet inträder, vilka därför måste bedömas från fall till fall.  

Skatteavtal kan lindra dubbelbeskattning 

Om villkoren i sexmånadersregeln, eller ettårsregeln, ej uppfylls, och en digital nomad blir skattskyldig i ett land utomlands, kan dock det utländska skatteanspråket begränsas med tillämpning av skatteavtal mellan Sverige och landet i fråga. Tillämpning av ett sådant avtal kräver i regel att personen vistas färre än 183 dagar per tolvmånadersperiod eller kalenderår i landet, för att inkomsten endast ska beskattas i Sverige. Det ska dock poängteras att Sverige inte har skatteavtal med alla världens länder.  

Exempel – digital nomad i Spanien 

Men hur fungerar alla dessa regler tillsammans, i praktiken? För att förtydliga detta ska vi genom ett kort exempel visa hur en svensk digital nomad som arbetar på distans från Spanien kan beskattas. 

Förutsättningar: 

  • Personen arbetar från Spanien, för sin svenska arbetsgivare, sedan 3 månader tillbaka  
  • Personen har behållit sin permanentbostad i Sverige  
  • Personen är inte obegränsat skattskyldig i Spanien 

I detta exempel är personen obegränsat skattskyldig i Sverige, och kommer därför bli beskattad i Sverige för sin inkomst från Sverige. Personen är dock även begränsat skattskyldig i Spanien, som kommer vilja beskatta personen för arbete som utförs i Spanien. Digitala nomaden befinner sig då i en situation med dubbelbeskattning, vilket gör att det svensk-spanska skatteavtalet bör tillämpas.  

Skeppsbron Skatt är en del av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Vi kan därför i samarbete med våra Taxand-partners erbjuda kvalificerad rådgivning kring att verka som digital nomad i över 50 av världens länder. 

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig, ditt företag eller din arbetsgivare. 

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services