Skeppsbron Skatt rekryterar pensionsspecialist!

Nu spetsar vi erbjudandet ytterligare genom att rekrytera en pensionsspecialist med betydande kunskap av rådgivning inom tjänstepensionsområdet.

Sten Levin kommer närmast från PwC i Göteborg. Sten har mer än 30 års erfarenhet av kvalificerad rådgivning och kommer ansvara för pensionsfrågor hos Skeppsbron Skatt.

Det är en namnkunnig specialist som vi rekryterat i Sten Levin. Sten är civilekonom och besitter mångårig erfarenhet av frågor kopplade till tjänstepensioner, såsom exv. pensionspolicies, pensionsavtal och pensionsstiftelser. Sten har även särskild expertis avseende pension vid global mobility, samt pensionsrelaterade skatte- och redovisningsfrågor.

För Skeppsbron Skatts räkning kommer Sten starta upp och driva en pensionskonsultverksamhet som erbjuder såväl strategisk som praktisk rådgivning inom de allra flesta områden inom tjänstepension. För att säkerställa vår objektivitet förmedlar Skeppsbron Skatt inte försäkring utan vi är helt oberoende.

Sten och hans team kommer bistå kunder i Sverige och internationellt – noterade och onoterade bolag, riskkapitalbolag, ägarledda bolag, kommuner och landsting m.m. inom alla branscher.

– Det som lockar mig med Skeppsbron Skatt är dels att få möjligheten att vara delaktig i ett företag som befinner sig i en spännande expansiv fas samt uppbyggnaden av ett helt nytt team kring tjänsteområdet, men även att få arbeta med renodlad rådgivning utan att begränsas av mängden oberoenderegler som gäller för rådgivare i en revisionsfirma, säger Sten Levin.

Visionen är att enheten skall växa med ytterligare en till två pensionsspecialister under året. Skeppsbron Skatt kommer att kunna hjälpa till med frågor gällande såväl inhemsk som gränsöverskridande pensionsfrågor.

Omfattar tjänstepensionen anställda utanför Sverige kan vi via vårt internationella nätverk Taxand erbjuda snabb och oberoende rådgivning av högsta kvalitet varhelst i världen våra kunder är etablerade.

– Skeppsbron Skatts verksamhet fortsätter att utvecklas i hög takt. I och med att vi breddar vårt tjänsteutbud så behöver vi knyta många nya kompetenta medarbetare till oss. Vi är väldigt glada att Sten vill fortsätta sin karriär hos oss. Både kunder och medarbetare kommer ha stor nytta av Stens specialistkunskaper, säger Mac Berlin, partner och skattechef på Skeppsbron Skatt.

Nu höjer vi alltså nivån på vårt erbjudande ytterligare genom att erbjuda kvalificerad rådgivning avseende tjänstepension.

Sten Levin tillträder tjänsten den 31 januari 2022.


Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.