EU ett steg närmare offentlig land-för-land rapportering

Den 28 september 2021 antog det Europeiska Rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen om det föreslagna direktivet om offentlig land-för land rapportering, mer känt som public country-by-country reporting, CbCR. Antagandet följer den preliminära överenskommelsen som gjordes med Europaparlamentet i juni. Detta innebär att endast ett steg kvarstår innan direktivet antas, nämligen att Europaparlamentet formellt godkänner den överenskommelse som tillkom i somras.

För mer information om den preliminära överenskommelsen som nåddes i juni, läs vår gärna tidigare notis HÄR

Direktivets innebörd

Direktivet innebär att multinationella företag med en global omsättning överstigande 750 miljoner euro måste publicera på sin hemsida var de gör sina vinster och var de betalar skatt. Syftet med direktivet är att öka transparensen och därigenom förbättra den offentliga granskningen av multinationella företag.  Företagens rapportering kommer att behöva ske inom ett år efter räkenskapsårets slut.

Även icke-europeiska multinationella företag som gör affärer i EU genom dotterbolag och filialer kommer omfattas av samma rapporteringsskyldighet som EU:s multinationella företag. I direktivet anges dock att vissa uppgifter tillfälligt får utelämnas från rapporten om offentliggörandet allvarligt skulle skada företagets marknadsposition. Offentliggörandet får skjutas upp i högst fem år. Av direktivet framgår också att det yttersta moderföretaget, eller det fristående företag som är etablerat i unionen och som omfattas av rapporteringsskyldighet, är kollektivt ansvariga för att säkerställa att rapporteringsskyldigheten efterlevs.

Nästa steg i processen

Nästa steg i processen innan direktivet antas är som ovan nämnt att Europaparlamentet lämnar sitt formella godkännande till den antagna överenskommelsen, vilket förväntas ske i oktober 2021.

Om det formella godkännandet ges, och direktivet därmed antas, kommer medlemsstaterna ha 18 månader på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning efter att direktivet trätt i kraft. För att illustrera, m direktivet träder i kraft i december 2021, kommer Sverige ha till juni 2023 att införliva direktivet nationellt, och reglerna skulle bli tillämpliga från juni 2024.

Vi kommer med intresse följa utvecklingen av direktivets antagande, och meddelar er om och när det antas.

Om du har funderingar över om du omfattas av direktivet eller hur ditt företag kan påverkas av dess antagande är du varmt välkommen att kontakta oss.