Riksdagen godkänner uppsägande av skatteavtal med Portugal och Grekland

Vad är ett skatteavtal?
Om du bor i eller ska flytta till ett annat land, arbetar eller äger tillgångar i andra länder än Sverige kan en situation uppstå där två eller fler länder baserat på sina interna skatteregelverk har rätt att beskatta dina inkomster. En dubbelbeskattningssituation uppstår då, vilken lösas med hjälp av ett skatteavtal. Sverige har tecknat skatteavtal med över hundra länder och de flesta bygger på OECD:s modellavtal (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

 

Varför sägs avtalen med Portugal och Grekland upp?
Sveriges riksdag biföll den 2 juni 2021 Regeringens förslag att säga upp skatteavtalet med Portugal, respektive Grekland.

Uppsägningen av de båda skatteavtalen motiveras från Regeringens sida huvudsakligen med att Portugal och Grekland beskattar i Sverige intjänade tjänstepensioner mycket lågt, eller i vissa fall inte alls.

Effekten av uppsägningarna är att ett avtalslöst tillstånd kommer råda från och med den 1 januari 2022. I förhållande till individer, innebär detta bland annat att skatteavtalet inte längre kommer begränsa Sveriges beskattningsrätt avseende utdelning, kapitalvinst, ränta och tjänstepension, för personer som har sitt hemvist i Portugal eller Grekland enligt aktuellt avtal. I förhållande till svenska företag som verkar i Portugal och Grekland ska även tilläggas att dessa riskerar att få ett s.k. fast driftställe enligt intern portugisisk/grekisk rätt.

 

Vad innebär detta?
Ett skatteavtal innehåller, som nämndes i inledningen, bestämmelser som motverkar att en inkomst blir föremål för beskattning från två stater, s.k. dubbelbeskattning. Som följd av uppsägningarna kommer efter 1 januari 2022 inte avtalets bestämmelser kunna tillämpas för att undvika dubbelbeskattning. Den svenska avräkningslagen, och eventuell portugisisk respektive grekisk motsvarighet, kommer dock fortfarande kunna tillämpas.

Har du frågor kring hur uppsägningen av det svenska-portugisiska respektive svensk-grekiska skatteavtalet kommer påverka dig, och/eller ditt företag? Tveka inte att höra av dig till oss på Skeppsbron Skatt. Vi är del av det oberoende nätverket av skatterådgivare vid namn TaxAnd, med partnerfirmor i både Portugal och Grekland, samt många fler länder.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Felix Schöttle
Global Mobility Services