Överenskommelse inom EU gällande offentlig land-för-land rapportering

Den 1 juni nåddes en överenskommelse mellan de olika EU institutionerna gällande offentlig land-för land rapportering (mer känt som country-by-country reporting, CbCR).

Förslaget innebär att informationen i CbCR ska offentliggöras på bolagens hemsida. Enligt de nuvarande reglerna ska rapporten endast lämnas till skattemyndigheten där den omfattas av sekretess. Förslaget träffar multinationella bolag som verkar inom EU med globala årliga intäkter överstigande 750 miljoner euro, samt icke-europeiska bolag med verksamhet i Europa.

Formellt beslut gällande förslaget är planlagt till efter sommaren. När beslutet väl är taget kommer medlemsstaterna ha 18 månader på sig att implementera direktivet.

De specifika detaljerna om överenskommelsen har ännu inte publicerats men om ni vill läsa mer om ursprungsförslaget och dess innebörd hittar ni det här.

Vi kommer med intresse följa utvecklingen av förslaget och meddelar er om när förslaget antas.

Ni är varmt välkomna att höra av er om ni har några frågor eller funderingar om ovan.

Ingrid Faxing
Partner, Internprissättning
Mikael Jacobsen
Senior Partner, Internprissättning