Vårändringsbudgeten för 2021 – highlights

Den 15 april 2021 presenterade regeringen sin vårändringsbudget för 2021.

Fokus för budgeten är fortsatta och förlängda krisåtgärder för att hantera pandemin, inga direkta nyheter som inte presenterats tidigare på skatteområdet lades fram. Vi har tidigare publicerat valda delar från 2021 års budget.

Budgetproposition för 2021 – highlights

Budgetproposition för 2021 – ytterligare nyheter för arbetsgivare och privatpersoner

Nedan presenterar vi några av de mest relevanta delarna.

Fortsatt ingen förmånsskatt vid fri parkering på arbetet
Under 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering för anställda inom alla yrkesgrupper, nu föreslås denna skatteförmån att gälla även 2021. Skattefriheten föreslås gälla retroaktivt från 1 januari 2021 till 31 december 2021 och föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Skattefria gåvor för anställda upp till 2 000 kr
Det skattefria beloppet för gåvor som arbetsgivare ger till anställda (den s.k. ”coronagåvan”) föreslås ska höjas från 1 000 till 2 000 kr. Det anges att skattefriheten föreslås ska gälla utöver den möjlighet som redan finns idag att ge skattefria gåvor till anställda. Förslaget föreslås att träda i kraft den 1 maj 2021 och gälla retroaktivt från första januari i år t.o.m. 31 december 2021.

Förlängning av omställnings- och omsättningsstödet till maj och juni
Stöden kan som de flesta säkert vet vid detta lag sökas av företag som förlorat en stor del av sin omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Nu föreslås det att stöden ska förlängas ytterligare för perioder fram till juni 2021. Det gäller även för stöden till enskild näringsverksamhet och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare.

Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar med ytterligare en månad samt sänkt anståndsavgift
Anstånd med betalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter får idag beviljas för högst sex redovisningsperioder. Nu föreslås att anstånd för sådana skatter och avgifter ska kunna beviljas för ytterligare en redovisningsperiod, det vill säga högst sju redovisningsperioder. Avgiften för beviljade anstånd föreslås också att sänkas från nuvarande 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats. I huvudsak föreslås att nivån ska sänkas till 0,1 procent för anstånd som har beviljats efter den 5 februari 2021. Detta motsvarar tillsammans med kostnadsräntan, en kreditkostnad motsvarande en avdragsgill årsränta på 3,1 procent för aktiebolag, vilket är samma nivå som gällde innan den 5 februari 2021.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga (19 – 23 år) under sommarmånaderna
Arbetsgivaravgifterna för unga mellan 19 och 23 år sänks till 10,21 % mellan 1 juni och 31 augusti 2021. Endast ålderspensionsavgift betalas. Förslaget läggs i en kommande ändringsbudget och föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Har ni frågor om hur vårändringsbudgetpropositionen påverkar ert företag, eller vill diskutera någon av ovanstående punkter, är ni varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion.