Ta kontroll över skatteberäkningen i ditt bokslutsarbete

Skräddarsydda lösningar för just ditt företag

Skeppsbron Skatts skatteberäkningsverktyg är ett mycket uppskattat hjälpmedel för våra kunder i samband med års-, kvartals- eller månadsbokslut, vid deklarationsupprättande och vid simuleringar av framtida skatteeffekter. Nu har vi vidareutvecklat verktyget som tillhandahålls utan kostnad inom ramen för vår rådgivning.

 
Ränteavdragsbegränsningsreglerna medför att skatteberäkningen i många fall blir komplicerad. Vårt verktyg har utvecklats för att förenkla arbetet med dessa frågor. Verktyget, som är Excelbaserat, är användarvänligt, anpassningsbart och kräver inte någon särskild installation. Det kan även anpassas för att hämta beräkningsunderlag direkt från redovisningen. Det ger en tydlig överblick och full kontroll över koncernens skattesituation. Det ger även möjlighet att simulera och optimera skatteeffekterna utifrån olika scenarier.  
 
Se till att ta kontroll över skatteberäkningen i ditt bokslutsarbete eller gör redan nu en simulering av skatteutfallet hittills under året. Skatteberäkningsverktyget kan även användas vid periodbokslut och vid upprättande eller granskning av inkomstdeklarationer (inkl. blanketten N9). Vidare är verktyget ett hjälpmedel vid skattebedömningar i samband med exempelvis refinansieringar, förvärv, avyttringar och omstruktureringar.

Vi erbjuder verktyget utan kostnad inom ramen för vår ordinarie rådgivning. Vårt erbjudande varierar beroende på vilken typ och omfattning av rådgivning som efterfrågas och kan även paketeras för att täcka in hela beskattningsåret.

Vi presenterar gärna vårt verktyg för dig vid ett individuellt möte. Tveka inte att höra av dig till din skatterådgivare hos Skeppsbron Skatt för att höra mer om hur vi kan skräddarsy arbetet för just ditt företag.   

Nedladdningsbar pdf:
Skeppsbron Skatt Skatteberäkningsverktyg