Skeppsbron Skatt värvar Evelina Hemsedahl

Fr o m den 1 september finns Skeppsbron Skatt representerade i Göteborg genom Evelina Hemsedahl. Evelina kommer närmast från Advokatfirman Lindahl i Göteborg där hon ansvarat för byråns skattegrupp. Dessförinnan har Evelina arbetat 12 år på Deloittes företagsskatteavdelning, främst i Göteborg, men även i Stockholm och Malmö.

Evelina är specialist inom svensk och internationell företagsbeskattning med stor erfarenhet av att arbeta med ägarledda, kommunala och börsnoterade företag av olika storlek. Evelina har en bred erfarenhet av skatterättslig rådgivning och en omfattande kompetens som innefattar allt från M&A och omstruktureringar till deklarationshantering, skatterapportering och skatteprocesser. Evelinas år på revisionsbyrå har medfört en stor erfarenhet av att arbeta med skattefrågor kopplade till redovisning, affärsstrategier och interna processer.

För Skeppsbron Skatts räkning kommer Evelina etablera och ansvara för en fullservice-avdelning som erbjuder alla typer av skattetjänster till små, medelstora och stora företag i västra Sverige.

– Det som lockar mig med Skeppsbron Skatt är dels att få möjligheten att vara verksam i ett företag som befinner sig i en spännande expansiv fas, samt uppbyggnaden av ett helt nytt team i min hemstad Göteborg. Detta i kombination med att få arbeta i en utmanande och dynamisk arbetsmiljö med ett tydligt fokus på skatterådgivning gör att jag ser väldigt mycket fram mot att ansluta mig till Skeppsbron Skatt.

Nu höjer vi alltså nivån på vårt skatteerbjudande ytterligare genom att erbjuda kvalificerad skatterådgivning i Göteborg.


Evelina Hemsedahl tillträder tjänsten den 1 september 2020.