Justering av tidsfristerna för rapporteringspliktiga arrangemang under DAC6

Vi har tidigare skrivit en artikel om införandet av den nya lagen om rapporteringspliktiga arrangemang.

Läs tidigare artikel: Regeringens proposition om rapporteringsskyldighet för skatterådgivare har lagts fram.

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2020 med de ursprungliga tidsfristerna för inrapportering. EU-rådet har den 24 juni 2020 fattat beslut som gör det möjlighet för medlemsländerna att skjuta upp tidsfristerna för inrapportering. Sverige kommer att nyttja möjligheten vilket innebär att tidsfristerna sjukts upp med sex månader.

De nya tidsfristerna är följande:

  • Rapportering av historiska arrangemang (25 juni 2018 – 30 juni 2020) ska rapporteras 28 februari 2021

 

  • Rapportering av arrangemang perioden 1 juli 2020 – 31 december 2020 ska rapporteras 31 januari 2021

 

  • 1 januari 2021 och framåt gäller rapportering inom 30 dagar

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion.

Justering av tidsfristerna för rapporteringspliktiga arrangemang under DAC6