Taket för möjligt uppskovsbelopp fastställs

Det har tidigare meddelats att den sk uppskovsräntan på uppskjuten vinst från privatbostadsförsäljning föreslås tas bort fr o m januari 2021 för att gynna rörligheten på bostadsmarknaden. Redan under hösten 2019 införde regeringen åtgärder för att underlätta rörligheten, och det tak som har gällt för maximalt uppskov om 1 450 000 kr slopades temporärt. Från och med den 1 juli i år, har uppgår gränsen för maximalt uppskov till 3 000 000 kr multiplicerat med den skattskyldiges andel av bostaden.

Innebörden för den som säljer efter 1 juli i år, blir således att ett maximalt vinstbelopp från försäljning av privatbostad om 3 000 000 kr inte behöver tas upp till beskattning. Uppskovsränta betalas fram till årsskiftet och försvinner sedan sannolikt varför den enskilde då inte längre har en kostnad till staten för den uppskjutna vinsten. Vid försäljning av ersättningsbostaden återförs uppskovet. Frivillig återföring kan dock ske tidigare och görs i inkomstdeklarationen, dock lägst 20 000 kr.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.

Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services