Deklarationssäsongen för 2019 är i full gång för många bolag

Den rådande krisen skapar oro och vi hoppas att du mår bra. Trots situationen är inlämningstiderna för bolagets inkomstdeklaration oförändrade. För bolag med räkenskapsår som avslutades mellan september och december 2019 ska inkomstdeklarationen lämnas in senast den 1 juli 2020. Om alla uppgifter lämnas elektroniskt finns det möjlighet att deklarera via e-tjänsten fram till och med den 3 augusti 2020.

Skatteverket har nyligen kommit med ett ställningstagande som i vissa fall förenklar inlämningen. Ställningstagandet innebär att VD alltid ska anses behörig att skriva under inkomstdeklarationen. Liksom tidigare kan bolaget utse ett deklarationsombud. VD kan nu också underteckna en sådan ansökan.

Vi på Skeppsbron Skatt hjälper dig gärna med deklarationsarbetet, exempelvis:

  • Upprättande av inkomstdeklarationer
  • Granskning av redan upprättade deklarationer för att säkerställa att de är korrekta
  • Ifyllande eller granskning av blankett N9 avseende ränteavdrag. Blanketten kan behöva lämnas om bolaget har negativt räntenetto eller tar över negativt räntenetto från annat företag.
  • Utformningen av öppna yrkanden. Dessa behövs när det finns bedömningsfrågor och syftar till att undvika skattetillägg om Skatteverket skulle göra en annan bedömning. Det är viktigt att ett öppet yrkande är utformat så att det fyller sitt syfte.

 

Om du ännu inte har räknat på avdragsgill ränta enligt de nya generella ränteavdragsreglerna så kan beräkningen lätt göras med vårt uppskattade skatteberäkningsverktyg.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.