Momshantering vid tillfälligt stöd för hyreskostnader

En hyresvärd som med anledning av coronavirusutbrottet träffar överenskommelser med sina hyresgäster om en rabatt på den fasta delen av hyran kan, under vissa förutsättningar, få en tillfällig kompensation från staten. Det tillfälliga stödet betalas ut av länsstyrelsen och ges med 50 procent av den överenskomna rabatten. Stödet kan dock högst uppgå till ett belopp som motsvarar 25 procent av den ursprungliga hyran.

Skatteverket har nu uttalat att man anser att stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset. Det innebär att det belopp som betalas ut från staten ska anses ingå i den ersättning som hyresvärden tar emot, och det är den ersättningen som utgör beskattningsunderlaget för moms. Hyresvärden ska därför fakturera hyresgästen moms beräknad på totalbeloppet av hyran (sänkt med rabatten) plus det statliga stödet. Momsen beräknas alltså på ett högre belopp än det hyresgästen faktiskt ska betala.

Om hyresvärden ansöker och får statligt stöd i efterhand ska 25 % moms på det mottagna stödet faktureras till hyresgästen. Hyresvärden kan dock välja att fakturera moms på det framtida stödet, d.v.s. det högre beloppet, redan när hyresfakturan utfärdas.

Som framgår ovan föreligger olika varianter för hur momsen ska redovisas hos de inblandade parterna, bland annat beroende på när i tiden stödet erhålls. Dessutom uppkommer tyvärr andra frågor som kan komma att påverka parternas momsredovisning i dessa tider, bland annat hyresgästers konkurs, ackordsförfarande etc.

Om ni vill diskutera dessa frågeställningar ytterligare är ni varmt välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.