Hyresrabatter i vissa branscher

Regeringen har den 16 april fattat beslut och idag den 17 april publicerat förordningen avseende statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran och stödet har godkänts av EU-kommissionen.

 

  • Stödet förutsätter bl.a. att hyresvärd och hyrestagare ingått skriftligt avtal om rabatt på fast hyra senast 30 juni 2020, och
  • rabatten avser hyra under perioden 1 april till 30 juni 2020, och
  • stödet sammanlagt inte överstiger ett belopp motsvarande 800 000 EUR

Vidare gäller i korthet följande:

  • Stödet medges med 50 procent av hyresrabatten, och
  • stödet uppgår maximalt till 25 procent av den fasta hyran.

 

Hyrestagare för vilka stödet kan erhållas utgår från SNI-kod. Se hela listan här

Länk till förordningen

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion.