Corona | Utökad möjlighet till korttidsstöd, förslag om reducerad anståndsavgift och VAB vid stängda skolor

Regeringen meddelade den 14 april att möjligheten till korttidsstöd utökas på så sätt att stöd även kan utgå vid nedsättning av arbetstid med 80%.

Vid en nedsättning av arbetstiden med 80% får den anställde 88% av sin ordinarie lön och arbetsgivaren får stöd med 78,88% av ordinarie lönekostnad (exklusive socialavgifter). Arbetsgivarens kostnad (exklusive socialavgifter) blir därmed 21,12% av ordinarie lön.
Beaktat socialavgifterna kommer arbetsgivarens kostnad att uppgå till 28% av ordinarie kostnad vid nedsättning med 80% av arbetstiden.
Kombinerat med nedsättning av socialavgifter på månadslön upp till och med 25 000 kr reduceras arbetsgivarens totalkostnad till 16%.
Liksom tidigare kan stöd endast utbetalas avseende inkomst upp till och med 44 000 kr/månad.

Notera att stöd för arbetstidsnedsättning med 80% endast kan erhållas för maj, juni och juli 2020.

Finansutskottet har kommit överens om att reducera anståndsavgiften från 0,3% till 0,2% per påbörjad månad med anstånd. Därtill ska det inte debiteras någon avgift för de första sex månaderna. Finansdepartementet förbereder en promemoria som ska sändas ut på remiss. I dagsläget finns vare sig förslag avseende datum för ikraftträdande eller ifall ändringen skall gälla retroaktivt.

Socialdepartementet har lämnat ett förslag om en tillfällig möjlighet att erhålla tillfällig föräldrapenning (VAB) för föräldrar som måste stanna hemma från arbete då skolorna stängt på grund av Corona. Vid VAB på denna grund erhålles tillfällig föräldrapenning, dock beräknad enlig särskild grund, vilket innebär att ersättningen kommer att vara något lägre än vid ordinär tillfällig föräldrapenning (d v s vid barns sjukdom). Ovanstående föreslås träda i kraft, samt tillämpas från, den 25 april 2020.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Agnes Fröjd Almefjord
Global Mobility Services