Redovisning av moms under coronakrisen

Skatteverket har med anledning av rådande coronakris gått ut med ett ställningstagande för att klargöra vad som gäller avseende redovisning av moms samt vad som kan göras för att underlätta för företagen.

Byte av redovisningsmetod för utgående- och ingående moms

Den som redovisar moms enligt faktureringsmetoden, dvs. redovisar moms med fakturadatumet/utfärdandedatumet som utgångspunkt för redovisningen kan genom ansökan till Skatteverket byta till bokslutsmetoden (kontantmetoden) om den sammanlagda årliga omsättningen i Sverige beräknas uppgå till högst 3 miljoner kr. Det innebär att man istället kan redovisa momsen först när man har fått betalt från köparen och på så vis inte behöver ligga ute med momspengar. Motsvarande gäller för den ingående momsen som även den i sådant fall ska redovisas först när ingående fakturor är betalda.

Vid byte under löpande räkenskapsår är det viktigt att den skattskyldiga ser till att utgående och ingående moms inte blir dubbelredovisad eller oredovisad.

Byte av redovisningsperiod

Skatteverket slopar nu de tidskrav som normalt sätt gäller vid anmälan om byte av redovisningsperiod för moms. Byte av redovisningsperiod för moms innebär exempelvis att den som redovisar kvartalsvis kan byta till en redovisningsperiod om ett beskattningsår om beskattningsunderlaget beräknas minska så mycket att det kommer uppgå till högst 1 miljon kronor eller att den som redovisar moms månadsvis kan byta till kvartalsvis redovisning om beskattningsunderlaget beräknas minska så mycket att det kommer uppgå till högst 40 miljon kronor för beskattningsåret.

I samband med en ändring till redovisningsperioden beskattningsår är det viktigt att tänka på att ändringen inte får leda till att den deklarationsskyldiga får överlappande redovisningsperioder.

Vår kommentar:

Möjligheterna som Skatteverket ger de skattskyldiga kan göra stor skillnad likviditetsmässigt i dessa svåra tider och vi rekommenderar därför att ni kontaktar oss på Skeppsbron Skatt för att se över era möjligheter till byte av redovisningsmetod och/eller redovisningsperiod för moms. 

Välkommen att kontakta oss för en diskussion.

Beatrice Carlsten, Thomas Borg, Manuela Vulic.

English version!