Corona | Förslag på ytterligare åtgärder gällande bl.a. arbetsgivaravgifter, statlig lånegaranti och hyresrabatter i vissa branscher.

Regeringen har nu presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Corona.

I korthet innebär åtgärderna följande:

 

Anstånd

Även företag som redovisar moms helårsvis har nu möjlighet att få anstånd för moms enligt de nya reglerna. Denna ändring föreslås träda i kraft den 8 april, men gäller även retroaktivt fr.o.m. den 27 december 2019.

Vidare trädde de tidigare meddelade ändringarna avseende möjligheten att få anstånd med betalning av innehållen preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms ikraft redan den 30 mars (istället för tidigare aviserat ikraftträdande den 7 april).

Förslaget föreslås träda i kraft den 6 april och gäller för perioden 1 mars-30 juni. Ansökan om anstånd görs antingen on-line eller med blankett SKV 4839.

 

Sociala avgifter

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter (endast ålderspensionsavgiften om 10,21% behöver betalas). Liknande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås genom en nedsättning av egenavgifterna till 10,21 % för överskott upp till 100 000 kr.

Gäller för upp till 30 av de anställda och omfattar den del av en månadslön som inte överstiger 25 000 kronor. Nedsättningen gäller även bolag med fler än 30 anställda och för bolag som ingår i en koncern med flera berättigade bolag. Begäran om nedsättning görs i arbetsgivardeklarationen.

Det innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

För enskilda näringsidkare gäller nedsättningen inkomst under 2020.

 

Periodiseringsfonder

Tillfällig utökad möjlighet för enskilda näringsidkare att göra avsättning till periodiseringsfond med 100 % (istället för 30 %) av vinsten för 2019. Det innebär en möjlighet till sänkt skatt för 2019 och en förbättrad likviditet.

En avsättning till periodiseringsfond innebär att en del av beskattningen (av vinsten) kan skjutas upp till senare år. Dock ger det även en möjlighet att kvitta vinst från 2019 mot framtida underskott eller för att jämna ut resultatet över åren.

Beloppet måste återföras till beskattning senast efter sex år.

Gäller även för fysiska delägare i handelsbolag, men inte för aktiebolag eller övriga företagsformer.

Företaget har möjlighet fram till och med den 30 juni 2020 att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration för 2019 och få tillbaka delar eller hela av den preliminära skatt som betalats in under 2019. I annat fall justeras skatten i samband ordinarie slutskattebeskedet efter att avdraget har gjorts i inkomstdeklarationen.

Förslaget föreslås träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt för år 2019.

 

Statlig lånegaranti

För att underlätta drabbade företagens finansieringen föreslås en statlig lånegaranti.

Staten står för 70 procent av risken (lånegaranti) på banklån upp till 75 miljoner (per företag). Lånegarantin ställs ut till bankerna. Det betyder att staten ersätter delar av bankernas förluster på lånen.

Företag kan alltså ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank, som gör en kreditprövning.

Räntesättning sker som vanligt av banken, men med hänsyn till statens lånegaranti. Låntagaren får uppskov på räntan under de första 12 månaderna.

Riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning.

Lånegarantier bör kunna ställas ut snarast möjligt, men inget datum har ännu presenteras.

 

Hyresrabatter i vissa branscher

Inom vissa branscher som sällanköpshandeln, restauranger, hotell och vissa andra verksamheter föreslås ett stöd för att underlätta och påskynda omförhandling av hyror.

Förslaget innebär att staten kan ta 50 procent av en hyresnedsättning som hyresvärden gör. Stödet gäller nedsättningar upp till 50 procent av den fasta hyran. Hyresgästen behöver inleda förhandling med hyresvärden om sänkning av hyran. Det är hyresvärden som ansöker om stödet och står för återstående del av nedsättningen.

Stödet kan sökas i efterhand och gäller för perioden 1 april – 30 juni 2020.

 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss.