Corona | Effekter avseende skatt och socialavgifter för anställda som bor i Danmark - Uppdatering!

Uppdatering per den 27 mars 2020

Har ni anställda som är bosatta i Danmark och normalt dagpendlar till Sverige?

Kan långvarigt hemarbete få effekter avseende skatt och socialavgifter?

Socialavgifter

Försäkringskassan och Udbetaling Danmark är överens om att anställda som får ändrade arbetsförhållanden på grund av Corona-viruset inte skall påverkas ur socialförsäkringshänseende.

En förutsättning är dock att anställningen i övrigt är oförändrad.

Notera att vid eventuell uppsägning kan socialförsäkringstillhörigheten ändras varför det i sådant fall är viktigt att se närmare undersöka tillhörigheten.

  • Arbetsgivaren fortsätter således att betala avgifter i samma land som vanligt.

 

  • Den anställde har rätt till förmåner på samma sätt som tidigare.

 

  • Det behövs således inte något nytt A1-intyg så länge anställningsförhållandena i övrigt inte förändrats.

 

Inkomstskatt

I nuläget är det fortfarande oklart ifall de rådande omständigheterna kommer att få någon effekt avseende den enskilde individens beskattning.

För anställda som normalt beskattas enligt SINK i Sverige för hela inkomsten bör en noggrann kalender föras för att säkerställa att den anställde arbetar minst 50 % fysiskt i Sverige under varje tremånadersperiod. I dagsläget är det osäkert ifall Skatteverket och Skat kommer att jämställa hemarbete på grund av Corona-situationen med sjukdagar (vilka normalt räknas som arbetsdagar i arbetsstaten). För att vara på den säkra sidan rekommenderas därför att det säkerställs att den anställde uppfyller 50%-kravet.

 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Agnes Fröjd Almefjord
Global Mobility Services