Corona │ Vad blir den faktiska kostnaden för anstånd

Regeringen har föreslagit en ny möjlighet för Skatteverket att bevilja anstånd med inbetalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Men vad kostar egentligen anståndet?

Anstånd enligt nya reglerna kan medges med maximalt tre redovisningsperioder (en period vid kvartalsvis momsredovisning) och gäller som längst ett år. Enligt det senaste förslaget har även företag som redovisar moms helårsvis möjlighet att få anstånd för moms.

Vid anstånd enligt de nya reglerna kommer det tas ut både en anståndsavgift (0,3 % per månad) och en kostnadsränta (1,25 % beräknat på årsbasis). Avdrag medges inte heller för dessa kostnader till skillnad för ränta på ett banklån, varför det blir svåröverskådligt vilken verklig kostnad som utgår på anståndet.

Totalt kommer kostnaderna för anståndsavgiften och kostnadsräntan motsvara ett avdragsgillt banklån på 6,17 % (baserat på 12 påbörjade kalendermånader).

 
Exempel – Anstånd och banklån (ungefärliga beräkningar)
 
Anstånd – Bolaget får anstånd med 500 000 kr för moms enligt kvartalets momsdeklaration. Anståndet medges med ett år. Bolaget ska sedan betala in momsen, anståndsavgiften och kostnadsräntan när anståndstiden löper ut. Bolagets kostnader blir följande.
Anståndsbelopp 500 000 kr
Kostnadsränta 6 250 kr
Anståndsavgift 18 000 kr
Total kostnad 24 250 kr
 
 
Bolagets kostnader kommer alltså uppgå till 4,85 % av anståndsbeloppet (motsvarande 6,17 % om räntan hade varit avdragsgill).
 
Banklån – Bolaget tar upp ett banklån till 3,5 % ränta. Bolagets kostnader blir följande.
Lånebelopp 500 000 kr
Ränta 17 500 kr
Minskad skatt p.g.a. ränteavdrag – 3 745 kr
Total kostnad 13 755 kr
 
Det betyder att det skiljer sig ca 10 495 kr mellan att ha anstånd i jämförelse med ett banklån med 3,5 % ränta.
 
Anståndet ska betalas tillbaka
Tänk på att anståndsbeloppet ska betalas tillbaka och i praktiken utgör en form av skattekredit/lån. När anståndstiden löpt ut ska hela beloppet betalas och kan komma att krävas in. Vidare ska bolaget fortsatt lämna moms- och arbetsgivardeklaration och betala in övriga skatter och avgifter precis som vanligt.
 
 
Alternativ
Ett alternativ (eller komplement) till en begäran om anstånd enligt ovan kan vara att begära en ändrad beräkning av den debiterade preliminärskatten p g a reducering av förväntat överskott.
 
Vänligen kontakta oss om du har några frågor.