Skeppsbron Skatt rekryterar Incentive-specialist!

Skeppsbron Skatt spetsar erbjudandet ytterligare genom att rekrytera en Incentivespecialist med betydande kunskap av rådgivning inom incitamentsprogram, mobility, svensk och internationell individbeskattning.

Björn Johansson, Skeppsbron Skatt - Incentivespecialist

Björn Johansson kommer närmast från KPMG i Stockholm. Björn har 19 års erfarenhet av kvalificerad rådgivning och kommer ansvara för Incitamentsfrågor hos Skeppsbron Skatt.

Det är en namnkunnig specialist som Skeppsbron Skatt rekryterar i Björn Johansson. Han har mångårig erfarenhet av frågor kopplade till aktierelaterade ersättningar, såsom exv. värdepappersoptioner, aktieprogram och personaloptioner. Björn har även särskild expertis avseende mobility och övrig svensk & internationell personbeskattning.

Björn är jurist med kompletterande studier inom ekonomi. Björn är av branchorganisationen, FAR, auktoriserad skatterådgivare.

För Skeppsbron Skatts räkning kommer Björn starta upp och driva en fullservice-avdelning som erbjuder design, utformning, implementering, analys och uppföljning av incitamentsprogram. Björn och hans team kommer bistå kunder i Sverige och internationellt.

– Det som lockar mig med Skeppsbron Skatt är dels att få möjligheten att vara delaktig i ett företag som befinner sig i en spännande expansiv fas, samt uppbyggnaden av ett helt nytt team kring tjänsteområdet, men även att få arbeta med renodlad rådgivning utan att begränsas av mängden oberoenderegler som gäller för rådgivare i en revisionsfirma, säger Björn Johansson.

Visionen är att enheten skall växa med ytterligare specialister under det kommande året. Skeppsbron Skatt kommer därmed att kunna hjälpa till med frågor gällande såväl inhemsk som gränsöverskridande incitamentsprogram. Om incitamentsprogrammet omfattar anställda utanför Sverige kan vi via vårt internationella nätverk Taxand erbjuda snabb och oberoende rådgivning av högsta kvalitet varhelst i världen våra kunder är etablerade.

Nu höjer vi alltså nivån på vårt erbjudande ytterligare genom att erbjuda kvalificerad rådgivning avseende incitamentsprogram.


Björn Johansson tillträdde tjänsten den 4 september 2019.

För mer information, kontakta:
Björn Johansson Skeppsbron Skatt,
tel. +46 73 640 91 25
[email protected]