Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter

STORT GRATTIS säger vi till Amanda Du Rietz som tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.

Pristagare Amanda Du Rietz tillsammans med juryns ordförande professor Claes Norberg

 

Ämnet för uppsatsen är ”Beaktande av värdeminskningar i samband med utflyttningsbeskattning – en analys mot bakgrund av EU-domstolens praxis”. Den är skriven vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Amanda arbetar med klienter inom flera branscher, med särskilt fokus på svensk och internationell företagsbeskattning.

– Jag blev jätteglad för priset. Uppsatsskrivandet innebär att man under en längre tid får möjlighet att sätta sig in i en fråga på djupet vilket gör att man utvecklas. EU-rätten får allt större betydelse på skatterättens område och jag har haft nytta av att sätta mig in i aktuella EU-rättsfrågor.

 

Juryn består av experter från Svenskt Näringslivs skatteavdelning. Ordförande i juryn, professor Claes Norberg, skriver i sin motivering att: – Stipendiaten skriver om en praktiskt och teoretiskt betydelsefull fråga som berör såväl företag som privatpersoner. Uppsatsen innehåller en väl strukturerad analys av rättspraxis och de nyligen införda reglerna i EU:s skatteflyktsdirektiv. Uppsatsen belyser på ett klargörande sätt den skatterättsliga problematik som de skattskyldiga – inte minst företagen – ställs inför i samband med en utflyttning. 


Det är andra året i rad som stipendiet tilldelas en medarbetare från Skeppsbron Skatt, förra året mottog Amanda Östlund motsvarande pris.

Läs hela artikeln här