Nya fåmansföretagsregler vid generationsskifte

Regeringen har – som en del i det s.k. januariavtalet – föreslagit ändrade regler för generationsskiften i fåmansföretag. De nya reglerna är föreslagna att träda ikraft på överlåtelser som sker efter den 30 juni 2019.

Med dagens regler kan en försäljning av ett fåmansföretag till närstående medföra högre beskattning än om företaget säljs externt. Förslaget till nya regler avser att komma till bukt med den olikbehandlingen och innehåller därför ett undantag från bestämmelsen om så kallad samma eller likartad verksamhet. De nya reglerna innebär att den tidigare ägaren kan låta kapital från försäljning av verksamheten ligga i karens i ett s.k. trädabolag (så att aktierna inte längre omfattas av fåmansföretagsreglerna) även i en situation då nästa generation i familjen arbetar vidare i det rörelsedrivande bolaget.

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.