Ranking: Revisions- och skattebyråerna klienterna helst anlitar

”Samarbetet fungerar väl och vi har stort förtroende för dem.”

I samband med Legally yours undersökning Transaktionsbarometern, som genomfördes under andra halvåret 2018, fick deltagarna svara på vilka revisionsbyråer eller skattekonsulter de helst skulle anlita i samband med en transaktion. Upp till tre alternativ fick anges. Totalt medverkade 250 inköpare av juridiska tjänster i undersökningen.
PwC hamnade på första plats med stöd av var tredje svarande, 33 procent.
EY och KPMG hamnade på andra respektive tredje plats.
Värt att notera är att Skeppsbron Skatt tog plats före två av de globala revisionsbyråerna. Skattekonsulten hamnade på fjärde plats med 18 procents stöd.

PwC 33 procent
EY 28 procent
KPMG 20 procent
Skeppsbron Skatt 18 procent
Deloitte 17 procent

Källa: Legally Yours